Właścicielem www.diprinter.com jest:

INVENCJA Magdalena Słotwińska, właściciel marki diprinter.com

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krasińskiego 20/185.

NIP 573-248-98-36, Regon 145996056

 

Sklep diprinter.com, zwany w dalszej części tego regulaminu sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie diprinter.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek, chyba że w opisie produktu jest zawarta wyraźna informacja, że jest on używany.

 

Sklep internetowy diprinter.com prowadzi także sprzedaż produktów, produkowanych na zamówienie (custom). Czas oczekiwania na zamówiony produkt produkowany przez firmę diprinter.com jest ustalany indywidualnie według oddzielnych ustaleń.

 

II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.diprinter.com lub mailowo na adres info@diprinter.com.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Wysyłka zamówień realizowana jest w zależności od wybranego sposobu płatności:

a) PayU (platnosci.pl) – wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu płatności

b) przelew - wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu płatności

c) płatność przy odbiorze – po potwierdzeniu zamówienia

W przypadku niedostępności towaru „od ręki” klient zostaje o tym fakcie poinformowany natychmiast po złożeniu zamówienia towaru. Część towarów jest dostępna tylko na zamówienie, o czym informujemy bezpośrednio w ofercie.

3. Klientami diprinter.com mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa jest niewiążąca.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć założenie swojego konta na www.diprinter.com, konto jest potwierdzanie mailowo na adres zakładającego, dodanie do Koszyka produktów z oferty diprinter.com, wybranie sposobu dostawy oraz płatności.

5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z diprinter.com drogą telefoniczną lub mailową.

6. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą / PayU (płatności.pl), przelewem na konto diprinter.com (po otrzymaniu faktury pro forma)

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;

 

w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;

 

w przypadku płatności kartą kredytową poprzez serwis płatności.pl – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonanej płatności;

 

brak możliwości odbioru osobistego towaru

 

8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania,

w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

9. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, akceptujemy jedynie płatność kartą

płatniczą / płatności.pl lub przelew na konto.

10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana

płatność, sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie

zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,

wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie

możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

12. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia

w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, diprinter.com zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą).

13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje

według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, diprinter.com zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

14. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się

czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na

dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu

tylko dni robocze.

15. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej diprinter.com, są cenami

brutto (zawierają podatek VAT).

16. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.

17. Klient może anulować złożone zamówienie mailowo pod adresem info@diprinter.com, do momentu wysyłki przesyłki z produktem (odbioru przez kuriera lub nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej)

 

III. Wysyłka i zapłata

 

1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.diprinter.com dostarczamy na teren całej

Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DHL. Czas dostawy to 3 dni robocze

do większości miejsc w Polsce (do małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami dwa –

trzy dni robocze). Dostarczamy towar również poza Polskę.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania

poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru,

w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną

reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie diprinter.com. Reklamacje

dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane

tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalane są wg cennika DHL. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.

 

IV. Zwrot towaru i wymiany

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, może

odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie diprinter.com bez podania

przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty,które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu

dni kalendarzowych.

3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT, dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na poniższy adres:

Zwroty diprinter.com

Biuro handlowe DiPrinter w Częstochowie,

ul. Długa 92,

42-233 Wierzchowisko, Mykanów.

 

 

4. Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

5. W przypadku zwrotu lub wymiany, w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę, w szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne, jednakże w przypadku przelewu zwrotnego diprinter.com zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.

6. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt diprinter.com nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

7. Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep diprinter.com, pokrywa diprinter.com. Koszty wysyłki do diprinter.com pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki diprinter.com zwróci Klientowi koszt wysyłki do diprinter.com, w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym.

8. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, niezawierający faktury bądź pisma reklamacyjnego, używany, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

 

V. Reklamacje

 

1. Sklep diprinter.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do 2 lat od daty zakupu artykułu..

2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu diprinter.com, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia.

3. Z tytułu niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez diprinter.com w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Reklamacje diprinter.com

Biuro handlowe DiPrinter w Częstochowie,

ul. Długa 92,

42-233 Wierzchowisko, Mykanów.

 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności zostanie dokonana nieodpłatna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt diprinter.com. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli diprinter.com nie zdoła uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie - towar zostanie wymieniony na nowy.

5. Koszty, związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do diprinter.com, pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji, będzie spisanie wraz z dostarczycielem towaru protokołu reklamacyjnego.

 

VI. Pozostałe ustalenia

 

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Diprinter.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej diprinter.com opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem info@diprinter.com

4. Administratorem danych jest firma Invencja Magdalena Słotwińska.


© 2012 diPrinter. All rights reserved

Invencja Magdalena Słotwińska ul. Z. Krasińskiego 20/185 01-581 Warszawa Telefon: +48516131270, 785 753 868 E-mail: info@diprinter.com